Upp

Tidningen Dagens Industri laddar inför Stora industridagen 4 november i år

Dagens industri är den största affärstidningen i Norden och står bakom arrangemanget Stora industridagen 2014 som hålls på Bonnier Conference Center den 4 november i år. Evenemanget tar upp industriproduktionen så som den ser ut i Sverige idag, en industri som ställs inför stora utmaningar samtidigt som den upplever ett uppsving, eller en renässans som Dagens industri kallar det. Dagens industri menar att fler företag ser på Sverige som ett alternativ för produktion, en förändring som förs framåt med hjälp av automation, nya produktionsmetoder, digitalisering och kvalitetsutveckling. Många av dessa ämnen behandlar också Miltronic Sweden i sin kundtidning. Tidningen heter Nyttigheter och tar upp relevanta nyheter i både svensk och internationell industri.

Under Stora industridagen kommer ledande personer från den svenska industrin tala om sin syn på produktionslandet Sverige och de utmaningar svenska företag kan vänta sig. Fokus ligger på strategiska partnerskap med underleverantörer, globala produktionförhållanden och produktionsmetoder samt automation.

VD, vice VC, produktionschefer och affärsområdeschefer från svensk industri kommer att närvara på konferensen i syftet att tillsammans diskutera branschens framtida utmaningar.

För att besöka Stora industridagen anmäler du dig via formuläret på webbplatsen. Deltagaravgiften är 4 995 kr eller 9 995 kr om du är anställd av ett företag som huvudsakligen säljer produkter och tjänster till industriföretag.

Stora industridagen kommer att kunna följas på Twitter och Instagram under @diindustri respektive #dikonferens.